התוכן העיקרי

זמני תפילות

ימות החול 
שחרית – 6:00

ליל שבת
מנחה וערבית - עשרים דקות לאחר הדלקת הנרות

שבת
שחרית – 8:15
מנחה של שבת –  בתקופת שעון קיץ 13:15, שעון חורף 12:30.

ערבית של מוצאי שבת
12 דקות לפני צאת השבת