התוכן העיקרי

בתי מדרש

ביהמ"ד הוקם ע"י הרב זצ"ל עוד בשנת תשט"ז כדי להכשיר רבנים ודיינים לארץ ולתפוצות. הרב בחזונו הבין כימדינת ישראל בתקופת העליה הגדולה ממזרח וממערב, לא יכלה לפסוח על הכשרת דור של רבנים ומורי הוראה שילכו לפני העם ויקרבו את הנוער למורשת היהדות . הוא קבע תוכנית לימודים מגוונת ובלתי שגרתית וליווה במסירות את המפעל החשוב שבמשך שנות קיומו הכשיר רבנים ודיינים המכהנים פאר כיום כאבות בתי דין, חברי בית הדין הגבוה ורבני ערים בארץ ובתפוצות ובראשם הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל.