התוכן העיקרי

ביהמ''ד לרבנים ולדיינים

הראשל"צ הרב יצחק נסים זצ"ל כיהן כראשון לציון ורב ראשי לישראל בין השנים תשט"ו (1955)- תשל"ג (1973). לנגד עיניו היתה הדרכתו של הלל הזקן: "הוי מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" ושקד להפיץ את התורה בעם ישראל. את שורש המשבר הרוחני של העם ראה בבורות, אי-הכרת ערכי התורה והמאור שבה. הרב שאף להכשיר דור של מנהיגים רוחניים, שמלבד ידע מעמיק בכל מכמני התורה בהלכה ובמחשבה שידעו להתמודד עם הבעיות ההלכתיות שמעלים החיים בעולם מודרני, ויוכלו להבין את נפש הדור ולדבר אתו בשפתו ולהפיץ את המאור שבתורה בארץ ובתפוצות.

לשם כך יסד את "בית המדרש לרבנים ודיינים" שממנו יצאו מורי הוראה מובהקים שהאירו לדור כגון הראשל"צ הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל, הדיין הרה"ג מרדכי לופז זצ"ל ויבדלו לחיים טובים וארוכים הרה"ג עזרא בצרי שליט"א, אב"ד בירושלים, הרה"ג משה תופניק שליט"א, חבר בית דין הגדול ורבים אחרים המכהנים כרבנים ודיינים בארץ ובתפוצות. למדו בו מטובי האברכים שבירושלים מגדולי הדיינים המכהנים פאר בבית דין הגדול מסרו שיעורים בהלכה ובהם הגאון ר' אליעזר גולדשמידט זצ"ל והגאון ר' סלמאן חוגי עבודי זצ"ל.  בביהמ"ד היו נערכים בחינות כל חצי שנה על ידי הגאון הגדול ר' יוסף אלישיב שליט"א וברשות בית מדרש זה עמד תלמיד חכם חשוב הגאון ר' יעקב אריאלי זצ"ל .

בית המדרש הוקם בשכונת רחביה, מוקד של אנשי תרבות ומדע, כדי להקרין שם מרוחה של תורה. בשנת תשל"ח התרחב בית המדרש והתעצם במדה גדולה והגיע לכדי שלש מחלוקות כ-80 אברכים. מחלקת רבנות ומחלקת רבנות לחו"ל. בשנת תשכ"ח עמד ברשות בית המדרש הראשון לציון הגאון ר' מרדכי אליהו זצ"ל אשר הרב אליהו לוי שליט"א (רב ביהמ"ד 'שושנים לדוד') היה סגנו של הרב ועושה דברו. בשנת תש"מ מסר הרב אליהו זצ"ל את שרביט רשות בית המדרש בידי הרב אליהו לוי שליט"א אשר מכהן בה עד הלום. לאחר פטירתו של הרב בשנת תשמ"א, הוקמה "יד הרב נסים" במטרה להרחיב ולהעמיק את הפצת התורה ברוחו של הרב. בית המדרש לרבנים ודיינים הורחב אף יותר וקמה בו מחלקה לבוגרי ישיבות הסדר, בראשות הרה"ג יוסף שרעבי שליט"א (רבה של גבעת מרדכי) ומחלקה לדיינות בראשות הרה"ג אליהו לוי שליט"א . 

יש לציין שבבית מדרש זה מכהנים בפועל כ-15 דיינים ועוד אחרים שיש להם כושר לדיינות.  בית מדרש זה העמיד גאונים גדולים שלמדו בו ומכהנים ראשי ישיבות, ראשי כוללים ועוד. בית מדרש זה העמיד מטובי הדיינים והרבנים בארץ. ועד היום לומדים בו תלמידי חכמים חשובים פוסקי הלכות מובהקים מחברי ספרים ומרביצי תורה בכל הארץ.