התוכן העיקרי

09, יולי 2018

אזכרה לרב יצחק נסים

יתקיים ערב עיון לזכרו של

הרב יצחק נסים זצ"ל

ביום חמישי ז' אב 19/7/18

בירושלים

מצורפת ההזמנה