התוכן העיקרי

06, אפריל 2017

זמני תפילות בחג הפסח בבית הכנסת

סדר התפילות בחג הפסח התשע"ז בבית הכנסת ב'יד הרב נסים':

ליל פסח                  תפילת מנחה וערבית – בשעה 18:50

פסח                        תפילת שחרית – בשעה 8:30

                               תפילת מנחה – בשעה 18:40

                               תפילת ערבית – בשעה 19:30

חול המועד               תפילת שחרית – בשעה 7:00

ליל שבת                  תפילת מנחה וערבית – בשעה 18:55

שבת                        תפילת שחרית – בשעה 8:30

                               תפילת מנחה – בשעה 13:15

                               תפילת ערבית – בשעה 19:35

ליל שביעי של פסח   תפילת מנחה וערבית – בשעה 18:55

שביעי של פסח         תפילת שחרית – בשעה 8:30

                               תפילת מנחה – בשעה 18:45

                               תפילת ערבית – בשעה 19:35