התוכן העיקרי

07, ספטמבר 2017

סדנאות- ע"י הרב שמואל כץ - עדכון נוסף

עד כה נערכו 3 מפגשים בלווי מצגת,

מפגש ראשוון נערך ב-25/6/17 בנושא הרב ומלחמת ששת הימים.

מפגש שני נערך ב-9/7/17 בנושא הרב, משנתו ופועלו.

מפגש שלישי נערך ב-13/8/17 גם כן בנושא הרב, משנתו ופועלו.