התוכן העיקרי

15, מרס 2018

פעילויות חוויתיות ע"י הרב שמואל כץ

בשבוע האחרון העביר הרב שמואל כץ

פעילות חוויתית  בחטיבת ביניים-ישיבה לצעירים בירושלים

לכיתות ז' וח' בתאריך 8/3/18

הסדנאות נערכו בלווי מצגת