התוכן העיקרי

11, יוני 2018

פעילויות חוויתיות ע"י הרב שמואל כץ

בשבוע הקרוב יעביר הרב שמואל כץ

סדנאות חוויתיות בלווי מצגת

בבית הספר ממ"ד חומת שמואל

לכיתות ג'1 ו-2 בנים

וכן בכיתות ג'1 ו-2 בנות