התוכן העיקרי

03, דצמבר 2018

פעילות חוויתיות ע"י הרב שמואל כץ

בחודשים האחרונים נערכו פעילויות חוויתיות ע"י הרב שמואל כץ בבתי הספר 

ב16/7 בביה"ס תורני הר-נוף לבנות ל-2 קבוצות

ב-18/7 בת"ת נחלה הרנוף ל-3 קבוצות

וב-7/10 נלה הר נוף לכיתה ו' 

התוכנית מלווה במצגת