התוכן העיקרי

כרך א'

אסופות - כרך א' - רשימת מאמרים

1.

אשר ז' קאופמן - מסכת מידות: שיחזור נוסח קדום

 

2.

משה עסיס - לפירושן של שתי סוגיות בירושלמי ספחים

 

3.

מאיר בניהו - הגהותיהם שלרבי בצלאל אשכנזי ורבי יהוסף אשכנזי וטופס-האב שלהם

 

4.

בנימין ריצ'לר - כתובי-יד עבריים שנתפצלו

 

5.

צבי לנגרמן - אימתי נוסד הלוח העברי? קדמותו על-פי חיבורו של אל-כ'וארזמי

 

6.

שאול רגב - משיחיות ואסטרולוגיה בהגותו שלרבי יצחק אברבנאל

 

7.

אברהם גרוס - פירוש התפילות על דרך הסוד המיוחס לרבי אברהם סבע

 

8.

שלמה יונה טואף - מהותו המשפטית שלכתב-הזכויות ליהודי ליוורנו בשנת שנ"ג (1593)

 

9.

מאיר בניהו - 'ספור דברים מורגלים בירושלים', איגרת ששלח רבי דניאל פינצי מירושלים לקארפי בשנת שפ"ה

 

10.

ברכה ריבלין - פנקס חברת גמ"ח מק"ק בוסיטו שפ"ג-שצג

 

11.

מאיר בניהו - דעת חכמי איטליה על הנגינה בעוגב בתפילה

 

12.

אפרים א' אורבך - על גרימת מוות בשגגה ומוות בעריסה

 

13.

ישראל תא-שמע - קידוש של ליל שבת בבית הכנסת ונוסח המכילתא

 

14.

יוסף פאור - ספק ברכות להקל - כלל שטבעו הרמב"ם

 

15.

משה חלמיש - ברכת 'הנותן ליעף כח'

 

16.

אריה מורגנשטרן - חורבת רבי יהודה חסיד - מחצר-מושב לחצר-קהילה