התוכן העיקרי

כרך ב'

אסופות - כרך ב' - רשימת מאמרים

1.

אשר ז' קאופמן - משמעותו של הר הבית

 

2.

עדיאל שרמר - 'תרי לישאני' - מסורת הנוסח של בבלי מועד קטן

 

3.

מירון ביאליק לרנר - מעשה התנא והמת - גילגוליו הספרותיים וההלכתיים

 

4.

צבי גרונר - קטע תשובות מן הגניזה מהן לגאונים רב שרירא ורב האי

 

5.

שלמה שפיצר - קיצור מנהגי המר"ם מרוטנבורג

 

6.

יוסף גרין - רבי נתנאל טרבוט ממודינה תולדותיו ופסקים משלו

 

7.

יוסף פאור הלוי - 'תפילות כנגד תמידים' לדעת הרמב"ם

 

8.

ישראל תא-שמע - 'הפורס סוכת שלום' - ברכה וגלגוליה

 

9.

משה חלמיש - ברכת 'מגביה שפלים' - ברכה שנשתכחה

 

10.

מנחם צבי פוקס - לתולדות השירים 'אחד מי יודע' ו'חד גדיא' בישראל ובעמים

 

11.

עזרא פליישר - לקדמוניות שירתנו בספרד

 

12.

שאול רגב - בחירת עם ישראל בהגותו של רבי יצחק אברבנאל

 

13.

מאיר בניהו - חזיונות הקץ של'משיח' מאזירביג'אן

 

14.

משה אורפלי - מזכרת יוחסין לבית קאנסינו מאוראן

 

15.

מאיר בניהו - רבי יוסף ריקיטי - אמן צעיר מאיטליה שעלה לצפת

 

16.

אלדו לוצאטו - פנקס הנימולים של יחיאל כלבי