התוכן העיקרי

כרך ג'

אסופות - כרך ג' - רשימת מאמרים

1.

מאיר בניהו - האסכולות של המבי"ט ושל מרן רבי יוסף קארו וההתכתשות ביניהן

 

2.

מאיר בניהו - ספר בית יוסף והמפנה שחולל בספרות ההלכהן

 

3.

מאיר בניהו - דיעות מהפכניות בכללי ההלכה בהגהותיו שלרבי שמואל משער אריה על בית יוסף

 

4.

יצחק טברסקי - 'הרב ר' יוסף קארו בעל הש"ע'

 

5.

מאיר בניהו - על שום מה חיבר מרן את שולחן ערוך ולשם מי חיברו?

 

6.

משה עסיס - משהו על 'כסף משנה' לספר זרעים ועל נוסח ספר זרעים של מפרשי הרמב"ם בזמנו של מרן

 

7.

אליאב שוחטמן - על הסתירות ב'שולחן ערוך' ועל מהותו של החיבור ומטרותיו

 

8.

אבינועם כהן - בקורת הלכתית לעומת ביקורת ספרותית בסוגיות התלמוד

 

9.

ישראל מ' תא-שמע - איסור קטניות בפסח - תולדותיו ופשרו

 

10.

ברכה ריבלין - תקנות 'חברת נזהרים' בבולוניה משנת ש"ז

 

11.

אריה מורגנשטרן - הגביר יוסף אמזלג - מעמדו ופעילותו למען יהודי ירושלים

 

12.

משה סמט - הלנת מתים

 

13.

יוסף פאור הלוי - הסוגיה הכפולה - לביאור הסוגיה הראשונה במסכת שבת

 

14.

יהודה רצהבי - כרוניקה על הרעב בתימן בשנת תכ"ט