התוכן העיקרי

כרך ד'

אסופות - כרך ד' - רשימת מאמרים

1.

יעקב ש' שפיגל - דרך קצרה בלשון תנאים ועל פשט ודרש במשנה

 

2.

יוסף פאור הלוי - השינון על-פה והשפעתו על סיגנון המשנה ומינוחה

 

3.

דב הרמן - לימוד תורה והוראתה בתקופת האנרכיה הרומית בארץ-ישראל

 

4.

ישראל מ' תא-שמע - הברכה על היין בטכס ברית המילה

 

5.

דב שוורץ - על תפיסות הנבואה של רבי יצחק פולקר רבי שלמה אלקונסטנטין ושפינוזה

 

6.

מאיר בניהו - ההגות שבפירושי המגילות לרבי אלישע גאליקו

 

7.

שאול רגב - שריד מפירוש מגילת רות לרבי אלישע גאליקו

 

8.

עזרא פליישר - בחינות בשירתו של רבי יוסף אבן אביתור

 

9.

דבורה ברגמן - תפילה הגות ומוסר בסוניט העברי הקדום

 

10.

מאיר בניהו - רבי ישראל נאג'ארה

 

11.

אדוין סרוסי - רבי ישראל נאג'ארה מעצב זמרת הקודש אחרי גירוש ספרד

 

12.

טובה בארי - 'עולת חדש' לרבי ישראל נאג'ארה - נושאים ותכנים

 

13.

שאול רגב - 'פצעי אוהב' לר' ישראל נאג'ארה

 

14.

יהודה רצהבי - הליכות החיים בגולת תימן לאור תעודות חדשות

 

15.

אברהם בן-יעקב - שטרות מירושלים