התוכן העיקרי

כרך ו'

אסופות - כרך ו' - רשימת מאמרים

1.

תרצה זכורה מיטשם - 'כלך' וחילופיו

 

2.

מנחם כהנא - גינזי-מדרש בספריות לנינגראד ומוסקבה

 

3.

אליעזר שלוסברג - המגמות החברתיות של חיבורי רב סעדיה גאון

 

4.

אדוין סרוסי - רבי יוסף שלום גאלייגו בעל ספר אמרי נועם - חזן שאלוניקאי באמשטרדם
בראשית המאה הי"ז

 

5.

אליעזר בשן - אלמנת רבי שלום שרעבי - תעודות חדשות

 

6.

אליאב שוחטמן - הירצחו של ה'שר' חיים פרחי בעכו ופרשת עזבונו

 

7.

אריה מורגנשטרן - הסכם ראשון שנעשה בין הספרדים והפרושים בירושלים

 

8.

מאיר בניהו - חמש שנים שעשו את ירושלים לבוקה ומבוקה ומבולקה (תר"א-תר"ה)