התוכן העיקרי

כרך ז'

אסופות - כרך ז' - רשימת מאמרים

1.

שמא יהודה פרידמן - רבי דוד בן אליעזר ס"ל ומסכתות התלמוד שנדפסו בדפוס שונצינו

 

2.

מאיר בניהו - ספר 'יפה נוף' וספרים ראשונים של 'תיקון סופרים'

 

3.

דרור שורץ - רבי שמואל ארקוולטי תולדותיו וכתביו שאלות ותשובות ואיגרות

 

4.

בנימין ריצ'לר - כתבים בלתי ידועים של רבי יהודה אריה ממודינא

 

5.

ברכה ריבלין - פנקס קהל קדוש לוגו יצ"ו

 

6.

עזרא פליישר - לסדרי התפילה בבית הכנסת של בני ארץ-ישראל בפוסטאט בראשית המאה
השלוש עשרה

 

7.

דב שוורץ - דרשה בעניין יציאת מצרים לרבי וידאל יוסף די לה קבלרייה

 

8.

יעקב אלבוים - רבי דוד דרשן מקרקוב וכללים שכלל באגדה ובמדרש

 

9.

מאיר בניהו - המקורות החשובים לתולדותיה שלירושלים, בימי הגזירות של ן' פארוח'

 

10.

מאיר וונדר - הבעלות על ספרים שנשדדו מהיהודים, ספרים שניצלו מהשואה