התוכן העיקרי

כרך ט'

אסופות - כרך ט' - רשימת מאמרים

1.

מאיר בניהו - שטרי ההתקשרות שלמקובלי ירושלים

 

2.

מאיר בניהו - שטרי ההתקשרות שלמקובלי צפת ומצרים

 

3.

ברכה זק - מעין 'נוסח ראשון' של תומר דבורה לרבי משה קורדובירו

 

4.

אבריאל בר-לבב - רבי אהרן ברכיה ממודינה ורבי נפתלי הכהן כ"ץ - אבות המחברים ספרי חולים ומתים

 

5.

חביבה פדיה - ההשתוקקות לראיית האל במסתורין היהודי הקדום

 

6.

גתית הולצמן - טעמי המצוות לדעת רבי משה נרבוני

 

7.

דב שוורץ - כתביו של רבי שלמה בן מנחם (פראט מימון) - פרק בתולדות השכלתנות בפרובאנס במאה הי"ד

 

8.

מאיר בניהו - מאמר על הגאולה לרבי שלמה מולכו

 

9.

שאול רגב - מאמר 'יזל מים' לרבי אברהם שמסולו - חטא משה ואהרון בפרשנות הפילוסופית במאה הט"ו-ט"ז