התוכן העיקרי

כרך י'

אסופות - כרך י' - רשימת מאמרים

1.

יצחק טברסקי - לדמותו של הרמב"ם

 

2.

מאיר בניהו - ספר מפתח הזוהר למהדורותיו

 

3.

דניאל אברמס - כתובי-יד חדשים של ספר הסודות של רבי שם טוב בר שמחה והמקורות שהיו בידו

 

4.

יצחק יודלוב - תעודה בדבר מכירת ספרי אינקובולה בנאפולי במאה החמש-עשרה

 

5.

בועז הוס - חייו וכתביו של רבי שמעון לביא מחבר ספר כתם פז

 

6.

משה חלמיש - 'לשם יחוד' וגילגוליו - בקבלה ובהלכה

 

7.

ברכה ריבלין - פנקס חברת גמילות חסדים של ק"ק לוגו תי"ח-תקפ"ה (1658-1825)

 

8.

יעל אוקון - היחס שבין כתובי-יד לדפוסים בספרייתו של אי"ש ג"ר

 

9.

מאיר בניהו - המשורר רבי יהושע סגרי

 

10.

מאיר בניהו - רבי יהושע סגרי - רשימת השירים הפיוטים והתפילות

 

11.

מאיר בניהו - חיבוריו של רבי יהושע סגרי

 

12.

מאיר בניהו - רבי יהושע סגרי על חיבוריו

 

13.

יהושע סגרי - מעט ממקרותיו