התוכן העיקרי

כרך י"א

אסופות - כרך י"א - רשימת מאמרים

1.

שלמה סלע - רבי אברהם אבן עזרא וספר טעמי הלוחות בגירסה הלאטינית והעברית

 

2.

דוד הנשקה - משהו לאופיו של ספר 'שאלות עתיקות'

 

3.

שמואל שילה - הרב יעקב רישר בעל הספר שבות יעקב האיש בזמנו לזמנו - ולזמנינו?

 

4.

מאיר בניהו - סדרי תפילה שנדפסו באיטליה לחברות שומרים לבקר מיסודם של חכמים בשאלוניקי

 

5.

מאיר בניהו - חברת שומרים לבקר

 

6.

מאיר בניהו - כתבי רבי שמואל משער אריה

 

7.

אדמיאל קוסמן - הבית הגינה החצר והביבר בימי חז"ל

 

8.

יוסף ריבלין - שטר 'מתנה לחוד'

 

9.

דוד גולינקין - האם מותר לנשים להניח תפילין?

 

10.

ליב מוסקוביץ - לדרכי שילובן של האגדות בירושלמי - בירורים ראשוניים

 

11.

ירון הראל - השפעתם של הספרים "פני יצחק", "ישמח לב" ו"לב נשבר" על המאבק סביב משרת הרבנות בדמשק (תרל"ג-תרמ"ג)

 

12.

אליעזר בשן - עלילה על יהודי באנתיפה שבמארוקו (1880-1881)

 

13.

שמואל ר' די-סיני - מקוה טהרה לאומות

 

14.

אליאב שוחטמן - מקורות חדשים לפרשת עזבונו של ה'שר' חיים פרחי

 

15.

ליב מוסקוביץ - לחקר דיני תערובת 'יבש ביבש' בספרות חז"ל