התוכן העיקרי

כרך י"ב

אסופות - כרך י"ב - הספרים שנדפסו בויניציאה בבית הדפוס של דניאל זאניטי

 

שער ראשון - דפוסי-זאניטי:

 

1.

קריסטופולו זאניטי

 

2

מטיאו זאניטי

 

3

דניאל זאניטי

 

4

זאניטו זאניטי

 

 

שער שני - רבי יצחק גרשון, ספר שלום אסתר