התוכן העיקרי

כרך י"ד

אסופות - כרך י"ד - רשימת מאמרים

1.

שלמה זלמן הבלין - בין השמשות וזמן השקיעה

 

2.

רבי יעקב פראג'י מהמה - קונטרס בין השמשות

 

3.

יעקב ח' חרל"פ - מקורות נוספים באשר לתקפן של המידות שהתורה נדרשת בהן ובעניין הכלל 'דאין אדם דן גזירה שווה מעצמו'

 

4.

יעקב גרטנר - שלש פסיעות ונתינת שלום בסוף תפילת העמידה

 

5.

מירון ביאליק לרנר - לניסוחה של הלכה תלמודית אחת בספרות הגאונים 'מפרסמין את החנאפין בשבת מפני קידוש השם'

 

6.

יוסף ריבלין - קובץ נוסחי שטרות מצפון אפריקה

 

7.

אברהם אופיר שמש - סוגיות רפואיות בתשובותיו של רבי דוד אבן אבי זמרא

 

8.

בנימין לפלר - 'ונוסף עוד' - נוספות על נוספות למחזור יניי על פי עיבודו שלפלטיאל בן אפרים החזן

 

9.

דניאל אברמס - ספר שקוד לרבי שמואל בן רבי קלונימוס ותורת הכבוד של תלמיד רבי אלעזר מורמס

 

10.

שאול רגב - דרשת שבת הגדול לרבי שלמה טוריאל

 

11.

חיים טלבי - הזמנת העולה לתורה

 

12.

מאיר בניהו - חליפת תשובות מחכמי איטליה בשאלות רפואה בשבת מראשית תקופת הריפורמה

 

13.

יוסף שרביט - החינוך היהודי בקונסטנטין (אלג'יריה) בעידן של תמורות 1837-1939

 

14.

יעקב גלר - המלבי"ם והדפוס העברי בבוקרשט

 

15.

בנימין לפלר - מילואים למאמר: 'ונוסף עוד' - נוספות על נוספות למחזור יניי