התוכן העיקרי

פוסקים ושו"ת – צילום דפוס ראשון, עם מבואות מאת פרופ' מ. בניהו (מהדורה ביבליופילית) (5)