התוכן העיקרי

סדר חמישי – שירה ופיוט; שירי-קינה

ספר זכרון - סדר חמישי - שירהופיוט; שירי-קינה

1.

עזרא פליישר - בין ארעי לקבע בתפילת הרבים בארץ-ישראל הקדומה

 

2.

שלומית אליצור - 'אאדרה ארוממה' - קדושתת חידה ספק-קלירית

 

3.

אפרים חזן - לאום ויחיד בשירת הקודש לרבי יהודה הלוי

 

4.

יעקב ש' שפיגל - רבי פנחס הלוי ואזהרותיו לשבת שלפני ראש השנה

 

5.

אהרן מירסקי - שירים חדשים מ'שארית ישראל' לרבי ישראל גנארה

 

6.

יהודה רצהבי - פיוטים חדשים לרבי שלם שבזי

 

7.

אפרים חזן - בחינות בשירתו שלרבי אליהו סדבון

 

8.

דב ירדן - קינות רבי יוסף בן ששת אבן לטימי

 

9.

מאיר בניהו - שירי-קינה על רבי בנימין הרהן מריג'ייו