התוכן העיקרי

מגוון מההרצאות

ארץ-ישראל

 

ארץ-ישראל וירושלים (סידרה)

מבט אל העיר חברון.

א"י בהלכה, הגות, והיסטוריה.

הר-סיני - היבטים הסטוריים.

והנצח זו ירושלים.

החבורות לתשובה בצפת.

ירושלים לדורותיה (סדרה)

בתי-כנסת לתקופותיהם.

מעמדה של ירושלים.

גבולות א"י במהלך הדורות.

 

 

אץ-ישראל וירושלים

 

א"י בכיסופי הדורות

פרופ' יהודה אליצור

 

דר' יצחק אלפסי

הגליל, יהודה ובית-המקדש

דר' יהודה נאמן

 

פרופ' אשר קאופמן

א"י בהשקפתם של הוגי ישראל

דר' זאב הרוי

 

פרופ' אבי רביצקי

שבעים פנים לא"י

דר' יואל פלורסהיים

 

פרופ' דב רפל

ישראל והתפוצה היהודית

מנשה אמיר

 

פרופ' אמנון נצר

ירושלים עיר השלום במקרא

דר' גבריאל כהן

    ובמשנת חז"ל

דר' יהודה קיל

 

 

גבולות א"י עפ"י מקורות ישראל ובדורנו

 

 

הרב ישראל אריאל

 

ד"ר זאב ספראי

 

פרופ' משה ברור

והנצח זו ירושלים (סדרה)

 

ירושלים במהלך הדורות

 

ירושלים בימי המקרא

פרופ' יהודה אליצור

יחסן של הכתות היהודיות לירושלים

 

  בימי בית שני

פרופ' דוד פלוסר

ירושלים במאה ה-יט'

פרופ' אריה מורגנשטרן

 

 

קדושת הר-הבית וגבולותיה

 

קדושת הר-הבית

הרב שילה רפאל

גבולות הר-הבית

פרופ' אשר קאופמן

 

ירושלים של ארכיאולוגיה

 

  (בליווי שקופיות)

מאיר בן דב

ירושלים במחשבת ישראל

פרופ' ישראל אלדד

 

 

ירושלים לדורותיה

 

  (סמינר לימודי במלון הולילנד)

 

ירושלים לב האומה

הרב יונה מצגר

ירושלים בתודעת העם היהודי

פרופ' ישראל אלדד

העיר העליונה בימי בית ראשון ושני

 

  (בליווי שקופיות)

פרופ' נחמן אביגד

סיור בירושלים הקדומה

 

  בהדרכת הארכיאולוג

דן בהט

מפעלי המים בירושלים הקדומה

 

  (שקופיות)

פרופ' יגאל שילה

תולדות הישוב היהודי בירושלים

 

  בימי הביניים

פרופ' אברהם גרוסמן

ירושלים מרכז לחיי עם ישראל

 

  בימי בית שני

פרופ' אברהם גרוסמן

ירושלים מרכז לחיי עם ישראל

 

  בימי בית שני

פרופ' שמואל ספראי

אוכלוסיה של ירושלים במשך הדורות

הארכיאולוג מגן ברושי

עולמה של ירושלים במחשבת הרב קוק

הרב יוחנן פריד

ירושלים לקראת שנת ה-2000

אדריכל דוד קאסוטו

 

 

ירושלים במבט הלכתי היסטורי

 

קדושת ישראל וקידושה

הרה"ג שאול ישראלי

העליה לרגל בימי המשנה והתלמוד

פורפ' שמואל ספראי

מעמדה של ירושלים עבר והווה

פרופ' נחמן אביגד

 

 

מבט אל העיר חברון

 

קרית ארבע היא חברון

פרופ' בנימין מזר

יחודה של חברון וחכמיה

פרופ' מאיר בניהו

הבנין שמעל למערת המכפלה

דר' בן ציון לוריא

 

 

הר סיני היבטים מחשבתיים ואידאולוגיים

 

הר-סיני סמל לאחדות האומה

הרב משה אושפיזאי

מעמד הר-סיני בראי המחשבה היהודית

פרופ' שלום רוזנברג

הר-סיני היבטים ארכיאולגיים

דר' רודולף כהן

 

 


 

החבורות לתשובה בצפת

 

חבורת החסידים בצפת בתקופת זריחתה

פרופ' מאיר בניהו

 

בתי כנסת לתקופותיהם - היבטים היסטוריים, אומנותיים,

ארכיטקטוניים וארכיאולוגיים

ביה"כ בלשהי בית שני ותקופת התלמוד

דר' ישעיהו גפני

בתי כנסת בתקופה העותומאנית

אדריכל דוד קאסוטו

בתי כנסת בתקופה המודרנית

דר' מיכאל לוין

בתי כנסת עתיקים באיזור הגליל

דר' גדעון פרסטר

  ובהר חברון

דר' זאב ייבין

 

דוד עמית

 

 

הלכה ואקטואליה

 

ההלכה והכלכלה

 

החשמל בהלכה

 

הלכה ורפואה (סדרה)

 

הקבוץ בהלכה

 

 

 

הלכה והכלכלה

 

דברי פתיחה:

דר' יצחק טוניק ז"ל

 

  מבקר המדינה

השלכות כלכליות על פיחות המטבע

הדיין עזרא בצרי

עקרונות המסוי במשפט העברי

פרופ' יעקב בזק

חכמי תורכיה והאינפלציה

 

  בסוף המאה ה-16

דר' אליעזר בשן

 

 

החשמל בהלכה

 

שמוש והפעלת מתקנים חשמליים בשבת

הרב יצחק הלפרין

מעלית אוטומאטית בשבת

פרופ' זאב לב

 

 

הלכה ורפואה

 

שמירת הנפש - היבט הלכתי

הרב אברהם שרמן

                          היבט רפואי

פרופ' שמואל קוטק

 

 

הלכה וגנטיקה - ההיבט ההלכתי

הרב ברוך רבינוביץ

היבטים רפואיים

פרופ' יוסף שנקר

היבטים משפטיים

דר' דוד פרנקל

 

 

 


 

השתלת לב

הרב ישראל מ. לאו

 

פרופ' מ. גוטסמן

היבטים הלכתיים, רפואיים

 

  ומשפטיים

השופט צבי טל

 

 

קדימויות בטיפול רפואי

הרב שלמה דיכובסקי

 

דר' יעקב אדלר

 

 

תכנון משפחה

הרב יגאל שפרן

 

פרופ' יוסף שנקר

 

 

השתלת איברים -(קרנית, כליות)

פרופ' אריה דורסט

 

דר' אברהם שטיינברג

 

 

הנדסה גנטית

פרופ' משה הרשלר

 

פרופ' יוסף שנקר

 

 

תופעות הזיקנה

הרב שאר ישוב הכהן

 

פרופ' ארנולד רוזין

 

 

העישון ותוצאותיו

הרב דר' מרדכי הלפרין

 

פרופ' יואל לפאייר

 

 

המת חסד - היבטים הלכתיים,

הרב משה הרשלר

  רפואיים משפטיים.

דר' יעקב אדלר

 

הרב שמחה קוק

 

פרופ' עזרא אפלבאום

 

עו"ד צבי לוין

 

 

הקבוץ בהלכה

הרב קלמן כהנא

היבטים הלכתיים, חברתיים ומשפטיים

פרופ' מנחם אלון

 

מר אמנון שפירא

 

 

'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'

 

למען יאריכו ימיך ולמען ייטב לך

הרב יהודה גרשוני

 

דר' אלי שוסהיים

בעית תאונות הדרכים בישראל

נצב משנה איתן בן-יהושע

 

 

נושאים כלליים, הלכתיים והגותיים

 

השלום ישראל והאומות (סדרה)

במסגרת הבמה למשפט העברי

גלות וגאולה

יהדות בבל, מוסדות חקיקה ומשפט

עיבור שנים

התשובה בהלכה ובהשקפת חז"ל

סנהדרין

חופש העתונות כיצד

הישנה לוגיקה ביהדות

 


 

נושאים כלליים

השלום, ישראל ואומות העולם בשיתוף עם משרד המשפטים.

 

יחסי ישראל לאוה"ע

מאיר גבאי - מנכ"ל

 

  משרד המשפטים

 

 

מושב ראשון - מעמד הנכרים

יו"ר פרופ' יצחק אנגלרד

הנכרי בשיטתו של ר' מנחם המאירי -

 

   היבט חדש

פרופ' יעקב בלידשטיין

ישראל והעמים במשנתו של

 

   ר' יצחק אברבנאל

דר' מרדכי ניסן

המעמד המשפטי של הנכרי - היבט מוסרי

הרב מאיר שלזינגר

מעמדם של זרים

דר' יואל פלורסהיים

בני נח וחסידי אומות העולם

הרב פרופ' נחום רבינוביץ

 

 

מושב שני - יו"ר

פרופ' יצחק קלינגהופר

מלחמה ושלום במקרא

הרב יעקב מדן

תקנות משום 'דרכי שלום'

דר' אליאב שוחטמן

הסכמי שלום

הרב יהודה גרושני

מכירת נשק ישראלי לאומות העולם

הרב אברהם שרמן

חזון השלום

הרב יהושע צוקרמן

סכום

פרופ' נחום רקובר

 

 

גלות וגאולה

 

הגלות כהכנה לגאולה

הרב יגאל שפרן

'יאמרו גאולי ה''

פרופ' יעקב בזק

 

 

הסנהדרין

 

הסנהדרין  בסוף ימי בית שני

 

  ותקופת המשנה

פרופ' משה דור הר

נדודי הסנהדרין ביהודה והגליל

פרופ' זאב וילנאי ז"ל

חידושה של הסמיכה בצפת

פרופ' מאיר בניהו

יו"ר

פרופ' ורנר זילברשטייין

 

 

עיבור שנים

 

הלוח העברי

הרב ברוך רבינוביץ

עיבור שנים בימי המשנה והתלמוד

פרופ' שמואל ספראי

סדר העיבור - היבט אסטרונומי

דר' אברהם ארזי

יו"ר

הרב יוחנן פריד

 

 


 

הישנה לוגיקה ביהדות

 

 

פרופ' שלום רוזנברג

 

הרב לאון אשכנזי

 

דר' דניאל וייל

 

דר' משה קופל

 

 

יהדות בבל מוסדות חקיקה ומשפט

 

מוסדות, רבנות, דיינות

הראשל"צ הרב מרדכי אליהו

 

   שליט"א

מבט היסטורי מתקופת התלמוד

פרופ' משה בר

מבט היסטורי - המאה הי"ט

אברהם בן-יעקב

 

 

מאה שנים לעליית תלמידי הגר"א

 

בהשתתפות:

דר' אריה מורגנשטרן

 

פרופ' ישראל קולת

 

פרופ' יוסף שלמון

 

 

חופש העתונות כיצד

 

רב שיח בהשתתפות:

ח"כ שמחה דיניץ

שמירת זכויות הפרט אינה בהכרח

ח"כ דן מרידור

נוגדת את חופש העתונות

הרב שלמה ריסקין

 

פרופ' יוסף נדבה ז"ל

 

דר' יהושע רוטנשטרייך ז"ל

 

מר יוסף חריף - מעריב

         מנחה: מר יעקב אחימאיר - מנהל מחלקת החדשות בטלוויזיה

 

 

המנהג הלועזי (האיטלקי)

 

לרגל הופעת מהדורה חדשה של מחזור כמנהג בני רומי בעריכת הרב

דר' מנחם הרטום.

 

דברי פתיחה:

השופט דר' אליהו בן זימרא

הפולמוס על המנהג הלועזי באיטליה

פרופ' מאיר בניהו

תפילה, הגות, מוסר, בסונט העברי.

דר' דבורה ברגמן

הכנת המהדורה של המחזור.

הרב דר' מנחם הרטום

 

 

מועדי השנה

 

הימים הנוראים

פסח

חנוכה גבורות ישראל

יום טוב שני של גלויות

טו' בשבט

 ל"ג בעומר

פורים

 

 

 


 

התשובה במקרא, בהלכה ובהשקפת חז"ל

1.דוד מקים עולה של תשובה

פרופ' יהודה אליצור

2. התשובה בהלכה

הרב שילה רפאל

3. התשובה במשנתו של הרמב"ם

הראשל"צ הרב מרדכי אליהו

 

  שליט"א

4. התשובה בהשקפת חז"ל

הרב עוזי קלכהיים

5.התשובה במשנתו של המהר"ל מפראג

הרב עוזי קלכהיים

6. התשובה במשנתו של הרב קוק

הרב יעקב פילבר

7. התשובה בתפישת היהדות

פרופ' אפרים א. אורבך

8. דרכי אל התשובה

הרב דב ביגון

 

 

 

חנוכה

סמינריון גבורות ישראל בימים ההם בזמן הזה

משמעות חג החנוכה בדורנו

הרב יהודה עמיטל

עם נושע בה' ואשר חרב גאותך

הרב יעקב מדן

גבורה יהודית חסרונות סכנות ופתרונות

 

מולדת המכבים וחלקם בשחרור ירושלים

פרופ' זאב וילנאי ז"ל

המרד החשמונאי ומדינת החשמונאים

דר' ישעיהו גפני

מצדה בימי מרד היהודים ברומאים

דר' אהוד נצר

גבורה וקדוש ה' בהלכה

הרב שילה רפאל

ההתעוררות הלאומית יהודית בבריה"מ

פרופ' יעקב רואי

מקור הגבורה של אסירי ציון בבריה"מ

יוסף מנדלוביץ

גבורת מצדה לאור ההלכה

הרב אברהם שרמן

המרד האחרון מרד בר כוכבא

הרב דר' יהושע שוורץ

צה"ל בגבורותיו

ח"כ רפאל איתן

 

 

 

גבורות ישראל מהלך הדורות - סמינריון חנוכה

הגבורה בהשקפת חז"ל

הרב ישראל מאיר לאו

יהושע וכיבוש הארץ

דר' שמואל ורגון

מעמק האלה ועד עמק רפאים

פרופ' יהודה אליצור

מלחמות ישראל בדורנו

יצחק רבין - שר הבטחון

שדות הקרב של המכבים

פרופ' זאב וילנאי ז"ל

מלחמות יהודה נגד רומא

פרופ' מרדכי גיחון

סיור בעקבות המכבים בהדרכת האדריכל אלי שנהב

סיור לעמק האלה עם פרופ' יהודה אליצור ומיכאל אנפנגר

 


 

חנוכה בסימן הגבורה 87

 

אירוע חג תרבותי במלון מוריה

 

הדלקת נרות חנוכה

החזן  נפתלי הרשטיק

הגבורה בהשקפת חז"ל

הרב שמחה קוק

גבורתישראל בדורנו

אלוף משה בר-כוכבא

בתכנית האמנותית: אורי שבח ולהקתו

 

 

חנוכה בסימן גבורה 88

 

אירוע חג תרבותי במלון מוריה

 

הדלקת נרות חנוכה

 

גבורה המכבים

הרב נחום קוק

אתגרים של צה"ל כיום

ת"ת אלוף ירמי אולמרט

 

 

                        בתכנית האמנותית: להקת גלגל

טו' בשבט בהלכה ובטע

 

טו'בשבט בהלכה

הרב קלמן כהנא

החידושים הישראלים בשמירת נוף ההר

 

    בימי בית ראשון ושני (שקופיות)

פרופ' מנשה הראל

 

 

פורים בפולקלור ובאומנות

 

מנהגי פורים בעדותישראל

דר' יששכר בן-עמי

מגילות אסתר מעוטרות

איריס פישהוף

 

 

מגילת אסתר

 

קווים רעיוניים פרשניים ומחקריים

 

בהשתתפות:

הרב ברוך רבינוביץ

תערוכת מגילות עתיקות

פרופ' מאיר בניהו

למהותה של מגלת אסתר

ד"ר גבריאל כהן

 

 

ההגדה של פסח

 

היבטים היסטוריים ואמנותיים:

 

עטורי ההגדה בלווי שקופיות

פרופ' בצלאל נרקיס

ההגדה, הדפסתה וצורותיה

פרופ' מאיר בניהו

 

 

העליה לרגל במהלך הדורות

פרופ' שמואל ספראי

 

פרופ' אברהם גרוסמן

 

מר יהודה דומיניץ

 

יו"ר דר' אריה מורגנשטרן

 

 


 

ל"ג בעומר והילולת רשב"י

 

מירון וקבריה הקדושים

פרופ' זאב וילנאי ז"ל

מרוק מנהג ההילולא דרשב"י

פרופ' מאיר בניהו

 

 

מנחם אב

 

זכר לחורבן בדעת הרמב"ם

הרה"ג מרדכי אליהו

עניני התענית ומהותה

הרה"ג מרדכי אליהו

סתומות במגילת איכה מפורשות בחז"ל

הרב ישעיהו הדרי

 

 

אישים

 

הרמב"ם                                   רמח"ל                          ר' משה מטראני

ר' יוסף קארו                 ר' אלעזר עזיקרי                        החיד"א

ר' חיים ויטאל

 

 

'הרמב"ם'

במלאת 850 שנה לפטירתו

 

הרמב"ם חיבוריו ואגרותיו

 

איגרותיו של הרמב"ם

הרב יצחק שילת

סדורו ועריכתו של משנה-תורה להרמב"ם

הרב נחום רבינוביץ

 

הרמב"ם בפסיקה ברפואה ובהגות

הרמב"ם בהלכה

הרה"ג מרדכי אליהו

הרמב"ם כרופא

פרופ' שמואל קוטק

פרקי פתיחה וסיום של מורה נבוכים

הרב יצחק שילת

בריאות ואריכות ימים במשנת הרמב"ם

הרב מרדכי הלפרין

אטיקה רפואית במשנת הרמב"ם

הרב דב ליאור

'כל הכופר בע"ז נקרא יהודי'

 

     עיון במשנת הרמב"ם

דר' אביעזר רביצקי

טעמי המצוות במשנת הרמב"ם

דר' דניאל טרופר

 

 

ממשנתו. סדרה במסגרת הבמה למשפט העברי

דברי פתיחה

פרופ' נחום רקובר

המיעוטים בישראל (גר תושב)

הרה"ג מרדכי אליהו

החטא ועונשו

פרופ' יעקב בזק

יחסי עובד ומעביד

הרב עזרא בצרי

דינא דמלכותה דינא

פרופ' שמואל שילה

חובת הצלת נפש

הרב דר נחום רבינוביץ

 

 

 


 

סמסטר שני

דברי פתיחה:

מבקר המדינה דר' יצחק

 

      טוניק ז"ל

תקנת השבים

פרופ' נחום רקובר

זכות היחיד וזכות הציבור במשפט העברי

דר' שמשון אטינגר

תוקפם של הסכמים בינלאומיים בהלכה

הרב שאול ישראלי

הסנהדרין במשנת הרמב"ם

דר' אליאב שוחטמן

 

 

 

 

מרן ר' יוסף קארו בעל 'השולחן-ערוך'

במסגרת שנת ה-500 להולדתו של ר' יוסף קארו זצ"ל התקיים מעמד מיוחד במלון מוריה בשיתוף המרכז למורת יהדות המזרח ומשרד החינוך.

 

בהשתתחפות:

 

ברכות:

שר החינוך והתרבות

 

    מר יצחק נבון

 

הרב אברהם שפירא שליט"א

 

מדברי הרה"ג

 

    יצחק נסים ז"ל

מעמדו של מרן בצפת ובגולה, העימותים

 

     עם המבי"ט, דמותו בעיני חכמי

 

     איטליה

פרופ' מאיר בניהו

ישב ראש והנחה:

עו"ד נפתלי ליפשיץ

 

 

רבי חיים ויטאל בירושלים, יחסיו עם ראשי הדתות

ופעולותיו לגאולת הר-הבית

פרופ' מאיר בניהו

 

 

המבי"ט ספר הנהגות בלתי ידוע של

 

   רבי משה מטראני המבי"ט

פרופ' מאיר בניהו

 

 

החיד"א

 

חידת חייו, חיבוריו ויומן מסעותיו

 

דברי פתיחה

הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א

הרצאה

פרופ' מאיר בניהו

יו"ר

אדריכל דוד קאסוטו

 

 


 

תנ"ך

 

במסגרת חוג תנ"ך נמסרו הנושאים הבאים:

 

 

טרימסטר ראשון

 

נבואה ומדיניות

 

ישעיהו מול חזקיהו ומרודך בלאדן

 

   סוד גורלו של יאשיהו מלך יהודה

פרופ' יהודה אליצור

 

 

מלך ונביא

 

מהות הנבואה

 

יהושפט מלך יהודה

 

מאליהו הנביא ועד יונה בן אמיתי

 

שנותיה האחרונות של מלכות יהודה

דר' מנחם בולה

 

 

נשים במקרא

 

שרה והגר

 

רבקה וברכת יעקב

 

אמה של מלכות

דר' גבריאל כהן

 

 

סמסטר שני

 

לדמותו של דוד במקרא

 

האדם המעלה קוים לדמותו של דוד

פרופ' אליצור

פרקים נבחרים בהסטוריוגרפיה

 

     והיסטוריוסופיה

יהודה קיל

 

פרקי טבע במקרא:

1. מזמור שיר ליום השבת - מוטיבים של טבע במזמור

2. וגר זאב עם כבש - סמל ומציאות בטבע

3. שיר הכרם - ריאליה וחזון

4. שיר השירים - מוטיבים של טבע

פרופ' יהודה פליקס

 

 

פרשנות המקרא בימינו

 

פרשנותה מקרא לאור הרקע הגיאוגרפי

 

    היסטורי

פרופ' יהודה אליצור

ספורי מעשים בספר בראשית

 

     המשמשים מבואות להלכה

דר' יהודה קיל