Main content

אזכרה 30 שנה לפטירת הרב

סדר המעמד:

הרב יוסף שרעבי, רבה של גבעת מרדכי, יו"ר המעמד דברי פתיחה

הרב פרופ' נחום אליעזר רבינוביץ, ראש ישיבת ההסדר 'ברכת משה', מעלה אדומים

שאלות הלכתיות הנובעות מן העידן המודרני

הרב עזרא בצרי, אב"ד ירושלים

משנתו ההלכתית של הראשון לציון הרב יצחק נסים זצ"ל

הרב דוד סתיו, ראש רבני 'צהר', רבה של שוהם

מי צריך מסדר קידושין?

הרב חיים סבתו, ר"מ ישיבת ההסדר 'ברכת משה', מעלה אדומים

חרבן ותקוה במגילת איכה