Main content

ארכיון הרב

חייו ופעולותיו של הראשון לציון זצ"ל, למן היותו בעיר מולדתו בבגדאד ועד עומדו בראש המוסד הרוחני העליון שלמדינת ישראל, מהווים מסכת מפוארת של מנהיגות בתחומי הציבור והרוח בארכיונו של הרב נשתמרו מאות תיקים ובהן רבבות תעדות, מסמכים, נאומים, מאמרים, אגרות, תשובות בהלכה, קטעי עיתונות מתקופת כהונתו של הרב נסיים כראש"ל ורב ראשי לישראל.

הארכיון כולל גם התכתבויות של הרב עם גדולי הדור ואנשי אקדמיה, מנהיגי העם ומנהיגי הדתות האחרות. ופניות מכל קצוות הארץ והתפוצות בשאלות במגוון רחב מאד של נושאים. ארכיון זה כעת נמצא אף הוא בין כותלי המכון והוא מהווה אוצר חינוכי והסטורי בלום בעל חשיבות ממדרגה ראשונה. 

חדש!!!

עיון בתיקי הארכיון אונליין!  התיקים סרוקים בפורמט PDF, וניתן להורידם.

 

לצורך הארכיון נבנה גם אתר נוסף שבימים אלו נבנה ומשתדרג, השארו מעודכנים, לצפייה לחץ כאן

תיק -3 ההכתרה 

תיק - 6

תיק 8 -ראשי מדינות ושגרירים

תיק -9 הודעות לעיתונות

תיק 4 מנשרים

תיק 10 -אירוח וקידושים

תיק 11 - הספדים

תיק 14 -דרשות

תיק 16 - הביקורים בערים

תיק 17 - ביקור האפיפיור פאולוס השישי חורף תשכ״ד 

תיק 17א - ביקור האפיפיור פאולוס השישי חורף תשכ״ד - קטעי עיתונות 

תיק 20א - 

תיק 21 -הרצל

תיק 23 - העברת הבית דין הגדול ליד הכותל

תיק 24 - השטחים המשוחררים

תיק 28 א,ב - בני ישראל

תיק 34 -הפולמוס סביב נייר חדרה

 תיק 35 -ירושלים

תיק 40 - יהדות אירן

תיק 50 - הפטירה