Main content

חדשות ועדכונים

בשבועיים האחרונים העביר הרב שמואל כץ פעילות חוויתית בבתי הספר ממ"ד הר נוף לבנות ב - 7/12 וכן בתלמוד תורה מעלה מכמש לכיתות ג-ד, ה-ו, ז-ח ב- 30/11 הסדנאות נערכו…
בחודש האחרוון העביר הרב שמואל כ"ץ מספר סדנאות חווייתיות בבתי ספר על משנתו ופועלו של הרב יצחק נסים זצ"ל. בבתי הספר ממ"ד גבעת מרדכי בתאריך 16/11/17 וכן בממ"ד גילה בתאריך…
הספר עוסק בקיבוץ כל תורת הגאונים על מסכת בבא בתרא, מקורות מדפוסים ומכתבי יד ערוכים לפי סדר התלמוד בעריכת פרופ' ירחמיאל ברודי, ד"ר יהודה צבי שטמפפר וד"ר כרמיאל כהן.
עד כה נערכו 3 מפגשים בלווי מצגת, מפגש ראשוון נערך ב-25/6/17 בנושא הרב ומלחמת ששת הימים. מפגש שני נערך ב-9/7/17 בנושא הרב, משנתו ופועלו. מפגש שלישי נערך ב-13/8/17 גם כן…
Wednesday, 09 August 2017 09:36

סדרת סדנאות של הרב כ"ץ

לאחרונה החל הרב כ"ץ להעביר סדנה בת 5 מפגשים בליווי מצגת בבית משפחת יהודה רחמים. הנושאים: הרב ומלחמת ששת הימים. הרב משנתו ופועלו ועוד... בהמשך נעדכן אתכם על הרצאות עתידיות.
בחודשים האחרונים הרב שמואל כ"ץ העביר מספר רב של סדנאות חווייתיות בבתי ספר על משנתו ופועלו של הרב יצחק נסים זצ"ל. בין בתי הספר ניתן למצוא את: ממ"ד "נחלה" הר…
אולם בגודל 60 מ"ר. מתאים לשימוש כבית מדרש, אולם הרצאות, אירועים משפחתיים או כנסים. וכן שני אולמות בגודל 30 מ"ר ו- 40 מ"ר. לפרטים לפנות לטלפון: 054-4406440. כמו כן יש…
Wednesday, 10 May 2017 07:46

לידיעת ציבור קוראינו!!

בימים אלה יצא לאור הספר "לדור ולדורות" חלק ג' - "לאחדים בידך", בעריכת הרב שמואל כ"ץ - חוקר הרבנות הראשית. ספר זה מתמקד בפועלו של הרב לקירוב לבבות בין חלקי…
סדר התפילות בחג הפסח התשע"ז בבית הכנסת ב'יד הרב נסים': ליל פסח תפילת מנחה וערבית – בשעה 18:50 פסח תפילת שחרית – בשעה 8:30 תפילת מנחה – בשעה 18:40 תפילת…