Main content

Thursday, 09 November 2017 07:29

לידיעת ציבור קוראינו!! יצא לאור הספר "אוצר הגאונים החדש"

הספר עוסק בקיבוץ כל  תורת הגאונים על מסכת בבא בתרא,

מקורות מדפוסים ומכתבי יד ערוכים לפי סדר התלמוד 

בעריכת פרופ' ירחמיאל ברודי, ד"ר יהודה צבי שטמפפר וד"ר כרמיאל כהן.