Main content

Wednesday, 22 November 2017 08:33

פעלויות חוויתיות בהנחיית הרב כץ

בחודש האחרוון העביר הרב שמואל כ"ץ

מספר סדנאות חווייתיות בבתי ספר על משנתו ופועלו של הרב יצחק נסים זצ"ל.

בבתי הספר ממ"ד גבעת מרדכי  בתאריך 16/11/17

וכן בממ"ד גילה בתאריך 12/11/17

הסדנאות נערכו בליווי מצגת