Main content

ספריה-תורנית מחקרית

הספריה מכילה יותר מ-10,000 ספרים בכל מקצועות התורה, שנדפסו אחרי שנת תר"ס(1900).

מקום נכבד תופסים כתבי-עת וספרי יען ומחקר בתולדות עם ישראל ויצרתו הרוחנית.

הספריות מקוטלגות . הקטלוג נמצא בתהליך של מיחשוב.

לרשות באי הספריה עומד גם יעוץ ביבליוגרפי הניתן בשמחה ובסבר פנים יפות ע"י הספרן מר שמשון צבי לוינגר.