Main content

ספריית הספרים הנדירים

הספריה מכילה יותר מ-2,000 ספרים בכל מקצועות התורה תנ"ך ומדרש משנה ותלמוד, הלכה מחשבה וקבלה, תפילה ופיוט שנדפסו בין השנים שנ"ו-תר"ס (1596-1900) ורבים מהם נדירים.