מכון המחקר

יד הרב נסים הוא בית למחקר תורני והוצאה לאור של יצירות מופת מארון הספרים היהודי, ובעיקר מורשת חכמי ספרד בדורות האחרונים, וכן בית לכתיבה תורנית, למחקר וליצירה עכשווית.

הרב יצחק נסים זצ”ל אסף וקיבץ לבית גנזיו כתובי-יד חשובים וכל מעייניו היו להוציאם לאור, כתובי-יד של ראשונים ואחרונים מצויים באוצרות הספרים שבעולם. מהם בפירוש המקרא, התלמוד, בהלכה ובמחשבת ישראל.

‘מרכז מורשת הרב נסים’ נטלה על עצמה להמשיך במפעלו ולהוציא כתובי-יד בצורה מדעית עם מבואות והערות מחכימות,

את המכון הקים לפני 30 שנה,  פרופ’ מאיר בניהו זכרו לברכה, בנו של הרב, עד כה הופיעו כשמונים וחמישה ספרים במהדורה מדויקת וקפדנית ויצא בעולם טיבו – מכון המחקר מלווה את הכותבים, מקבל את כתי היד, עורך הגהות, עימוד, עיצוב, פיקוח דפוס, הדפסה, שיווק, פרסום והפצה

לתרומה