בית הכנסת

בית הכנסת ביד הרב ניסים

ידועה לכל שאיפתו של הרב זצ”ל להביא לידי מיזוג גלויות אמיתי. במשך כל שנות כהונתו כראש”ל הבליט הרב תפיסה זו באופן ממלכתי. ארץ-ישראל קיבצה את בניה לתוכה מכל הגלויות והם כעת חיים יחד בארץ מכורתם.

אשכנזים, ספרדים, תימנים, ועל כולם לתרום חלקם למיזוג אמיתי למען היותנו ‘גוי אחד בארץ’. אחד המקומות בהם מתבטאת חלוקה זו היא בית-הכנסת.

כל עדה ונוסחה כל שבט ומנהגיו. הרב זצ”ל הקים עוד בימיו מודלשל מנין בו נשמעת רינתם ותפילתם המשותפת של עדות ישראל בצוותא בלא לאבד צביונה שלכל עדה בישראל. 

ואכן עם הקמת ה-‘יד’ נרתמנו גם למשימה חשובה זו ובאחד האגפים של הבנין הקמנו לתפארה מקדש מעט שכולו הוד והדר בו מתקיימת תפילה מידי יום ביומו בשבתות ובמועדי ישראל. פוקדים אותו עשרות רבות של תושבי הסביבה אנשים נשים וטף מכל עדות ישראל תפילתם המשותפת מועשרת ומקרבת לבבות. אלה מתבשמים מאלה ואנו מקווים כי הוא ישמש מודל וחיקוי של נוסח תפילה אחיד ואמיתי ולא ירחק היום ויוקמו רבים כמתכונתו.

במרכז מורשת הרב ניסים בית כנסת ירושלמי


נוסח התפילות:
בית הכנסת מאופיין בתפילות נוסח ספרדי-ירושלמי בהתאם לסגנונו של הרב יצחק ניסים.

זמני התפילות והשיעורים לאורך השבוע

שיעור בדף היומי: מידי יום בימים א-ו בשעה 5:55 בבוקר.
שחרית בימי השבוע: 7:00.
מנחה: רבע שעה לפני שקיעה.

לאחר מכן לימוד קצר, ותפילת ערבית. 

שיעורים קבועים לאורך השבוע

ימי ראשון בערב:
סוגיות אקטואליות בדיני ממונות מפי הרב אבישי מלכה.

ימי שני בערב:
הגותו של הרב סולובייצ’יק, מפי הרב ביננפלד.

ימי רביעי בערב:
סוגיות אקטואליות בהלכה, מפי הרב יהונתן חן.

וביום השבת

ליל שבת:
מנחה, קבלת שבת וערבית של שבת.
מתחילים כ- 10 דקות לפני השקיעה.

שבת בבוקר:
מניין מרכזי
– המניין המרכזי מתחיל בשעה 8:15 ומסתיים ב- 10:30 לערך, ולאחריו קידוש וכיבוד של בעלי השמחה שהשתתפו בתפילה.

מנחה של שבת כשעה וחצי לפני יציאת השבת.
שעה לפני תפילת מנחה: שיעור בדף היומי,
ולאחריה סעודה שלישית בלוויית פיוטים ודברי תורה, וערבית.  

חגים

תפילות חגים בבית הכנסת יד הרב ניסים:

  • תפילות החגים נערכות בהתאם ללוחות הזמנים המפורסמות על ידי הרבנות
  • אירועי חגים מיוחדים: לקראת החגים נערך ועד בית הכנסת והמתפללים, למגוון אירועים ופעילויות צדקה.
  • יום הכיפורים: הייחוד של תפילות יום הכיפורים, בית הכנסת יד הרב ניסים, בנוסח ספרדי ירושלמי
  • סוכות: הקמת סוכה מוארת בה מתארחים אנשי הקהילה
  • הקפות ראשונות: הקפות ראשונות מתקיימות בבית הכנסת בהשתתפות הקהל.
  • פורים: קריאת מגילה בערב ולמחרת. מסיבת פורים וארגון מתנות לאביונים.
  • פסח: מבצעי קמחא דפסחא.

המקהלה

מקהלת יד הרב נסים קיימת 12-שנה והעמידה חזנים רבים.
המקהלה הופיעה עם חזנים ופיטנים בינלאומיים בעלי שם כגון: ציון יחקאל, משה חבושה, אריה עודיה, יהודה נפתלי, מאיר לוי ועוד רבים וידועים.
אנו נותנים לכל ילד הזדמנות להביע את כשרונותיו בשירה וכל אחד מתפתח לפי יכולותיו וכשרונותיו.
במסגרת המקהלה נתנים שיעורים בפיתוח קול לימוד תורת המקמים וכל הקשור בשירה.

לתרומה