גלריית תמונות

מפגשיו של הרב עם הציבור הרחב

קבלת תואר דוקטורט לשם כבוד בבר אילן

ביקורי הרב בתפוצות ישראל

בין ישראל לעמים

הרב הראשי

תמונות בצבע

אירוע הכתרת הרב לראשון לציון

במאבק על צביון הכותל המערבי

תמונות דיוקן

לתרומה