ספריה

ידועה היתה אהבתו של הרב זצ”ל לספר.
הרב רכש ספרים וכתי”י עתיקים שבהם עסק יומם ולילה וביתו נהיה בית ועד לחכמים. בעמל של שנים רבות דאג הרב לגאול ספרים וכת”י עתיקים מפרטים או מקהילות שנכחדו, ולא חסך מאונו כדי שספרים אלו ישוקמו וישכנו כבוד בירושלים. 

עם פטירתו והקמת ‘יד הרב נסים’ הוחלט לשכנם בספריית המוסד. ספריה זו הנמצאת במרכזו של המוסד הינה מיוחדת במינה בריכוז הנדיר של ספריהם שלחכמי ישראל למן המאה השש עשרה ואילך, רבים מהם במהדורות ראשונות, מבחינה זו אין עוד ספריה שתשווה לה. 
הספריה כוללת למעלה מ 10000 כותרים, ובהם ספרים תורניים ומחקריים רבים. נוסף לכך, מצויים בה גם כתבים רבים מארכיונו האישי של הרב יצחק נסים.

הספרים הם ממגוון רחב של נושאים בכל מקצעות היהדות: הלכה וקבלה, תשובות ופסקים, חידושי הש”ס, מוסר ופילוסופיה.
הספריה פתוחה לציבור בימים ב-ד בשעות 11-18, וכן גם בשעות נוספות לאורך השבוע ובתיאום עם הספרן.
הספרן הוא מר שמשון לוינגר, הזמין במספר:  054-7893414.

 

לתרומה