תורה חינוך ותרבות

בית מדרש פתוח

בית מדרש פתוח יד הרב נסים מרכז חינוכי קהילתי ועירוני, המעניק חוויה של הגות ותרבות תוך מענה לצרכים של ציבורים רחבים כגון סטודנטים, אנשים עובדים, שעסוקים באתגרי החיים, לימודים במוסדות אקדמיים, משפחה, עבודה, מילואים וכו , ציבורים אלו נהנים מלימוד תורה מעמיק, חוויתי, ברוח וביצירה, עם חיבור לארון הספרים היהודי

צעירים וצעירות, יחידים וחבורות עוסקים בתורה באמצעות התוכניות שיחתי ושיח סטודנטים.

בוגרים עובדים עוסקים בתורה במסגרת תכניות של קבוצות לימוד פעילות ומיוחדות הפתוחות לכלל הציבור, בחברותא, קבוצות, פרשות שבוע, גמרא, דף יומי, הלכות, אמונה ובטחון ועוד

מגזר עסקי יד הרב ניסים פועל למעורבות חברתית משמעותית במגזר העסקי, ומקיים מפגשי לימוד חוויתיים, המציגים את יופיה ועושרה של היהדות, בכל רחבי הארץ בחברות, עסקים, ארגונים, חברות הייטק.

שיחתי

מקום לשיח סטודנטים

‘שיחתי’ מהווה בית לבוגרי הישיבות והמדרשות.
שיחתי תהיה המקום שאליו נגיע כשנרצה להשתתף בחבורת לימוד, לשמוע שיעור מעניין או סתם לשבת לחברותא עם חבר/ה.
אנחנו פועלים ב’יד הרב נסים’ שבטלביה, ומארגנים מגוון רחב של אירועי לימוד ותפילה.
במרכז בית המדרש חבורות לימוד שבועיות, שיעורים לאורך מעגל השנה וקבלות שבת משותפות.

מדרשת דרכיה

מדרשת דרכיה מהווה בית של תורה עבור בנות השירות הלאומי. במסגרת יום לימוד שבועי מרוכז, אנו מאפשרים לתורה וללימוד המשותף בחבורה להוות נקודת אור, שמאירה את העשייה והתרומה המבורכת של בנות השירות הלאומי, שמתמודדות עם אתגרים מגוונים בכל רחבי הארץ.

לתרומה